Fogfria golv

Fogfria golv – beläggningar för tuffa miljöer

Särskilt industrigolv utsätts för stora påfrestningar och är därför oftast av typen fogfria golv. Beroende på typ av industri kan det handla om kemisk belastning, mekanisk belastning och termisk belastning. Golvet måste förutom att alltid vara slitstarkt även uppfylla många andra krav. Det ska t.ex. tåla kemikalier och fungera i både kalla och varma miljöer. Gemensamt för alla industrigolv och fogfria golv är att de måste vara lätt städade och skapa en säker och bekväm arbetsmiljö.

Vi hjälper dig till rätt industrigolv / fogfritt golv.

Industri golv även kallade fogfria golv eller härdplast golv kan, beroende på behov och miljö, bestå av en mängd olika härdplaster så som epoxi, polyuretan, polyurea eller akryl. Även olika temperaturer substanser som används i miljön och dylik avgör vilka material som används. Industrigolv är i regel fogfria och är enkla att sköta och underhålla. Våra industrigolv är särskilt lämpade för miljöer som sätter höga krav på slitstyrka utan att tumma på kvalitet och utseende. Våra fogfria golv är speciellt framtagna för att tåla hög belastning från tung trafik. Men vi erbjuder även fogfria golv med fokus på god elavledande förmåga sk esd golv, samt industrigolv med kemisk och termisk resistens.
För att motstå förslitning, klara belastning och möjliggöra enkel rengöring krävs golv av god kvalitet.  Utav den anledningen har vi under lång tid enbart samarbetat med världsledande tillverkare vars produkter är välutprovade och av högsta kvalitet. 

Renovering ytskydd, fogfria beläggningar och förstärkning av betong och metall

Vi på Ytskyddsspecialisterna begränsar oss inte enbart till att lägga fogfria golv utan erbjuder ett brett utval av tjänster inom övriga ytskydd både vad gäller renoveringar och nyläggningar. Industriella processer medför hårt slitage på materiel i form av nötning, erosion, korrosion, kavitation och även
kemikalieangrepp. Detta slitage kostar industri och samhälle stora summor varje år.  För att sänka kostnaderna och öka livslängden kan man förse slitytor, bassänger, invallningar och andra utsatta konstruktioner med ett starkt ytskydd.
Ytskyddsspecialisterna har lång erfarenhet och ett mycket brett kunnande inom ytskydd och förstärkning. Vi använder oss av högteknologiskt utvecklade och utprovade produkter från världsledande tillverkare och har mycket välutbildad personal. Vi erbjuder vi marknadsledande ytskydd på främst betong och metall. Med teknisk spetskompetens kan vi erbjuda lösningar anpassade till kundens önskemål och behov.
Bland annat så preparerar vi golven till att bli en så dammfrimiljö som möjligt med hjälp av vakumsugsutrustning vid golvblästring och slipning. Allt för att inte kontaminera miljön och höja kvalitén i den fogfria  beläggningen av golvet eller konstruktionen.
Vi har spetskompetens, specialisterfarenhet och utför, fogfria beläggningar, ytskydd av betong, betongrenovering och tätning av betongkonstruktioner. Vi är vana vid arbete under pågående verksamhet och levererar alltid högsta kvalitet. Självklart utför vi noggranna analyser och rapporter före jobbstart.